Krążki Fibra-Cel®

Krążki Fibra-Cel®
Image – Fibra-Cel disks blue version, 2
Krążki Fibra-Cel®
Image – Fibra-Cel disks blue version, 2

Krążki Fibra-Cel to system wspierający o potwierdzonej skuteczności służący do zwiększania produkcji w hodowlach komórek zawiesinowych i zależnych od przylegania. Dostępne są również krążki Fibra-Cel do użycia w torebkach jednorazowych, kolbach wytrząsarkowych i innych systemach bioreakcyjnych. Więcej informacji

Zamów
więcej (1)

Informacje o produkcie

Krążki Fibra-Cel stanowią stałą macierz do wzrostu komórek ssaczych, zwierzęcych i owadzich, i stosowane są najczęściej do produkcji substancji wydzielanych, takich jak białka rekombinowane i wirusy. Złoże Fibra-Cel umożliwia utrzymanie długotrwałego wzrostu hodowli perfuzyjnej o dużej gęstości, bez ryzyka jego zatkania; wyeliminowana jest też konieczność filtracji komórek w celu ich oddzielenia od produktu.

HEK-293 cells grown on Fibra-Cel disk at day 7 of the growth cycle

Krążki Fibra-Cel®

High-resolution micrograph of a Fibra‑Cel disk indicating the polyester mesh with polypropylene support

Krążki Fibra-Cel®

Cechy

  • Mniejszy spadek ciśnienia w złożu Fibra-Cel minimalizuje wahania warunków i działa na korzyść ogólnej przeżywalności komórek w całym złożu
  • Wysokie stosunki powierzchni do objętości zwiększają ilość biomasy możliwą do utrzymywania w bioreaktorze, co znacząco zwiększa produkcję produktów komórkowych
  • Uwięzione komórki są chronione przed zaburzeniami i są mniej wrażliwe na siły ścinania wywoływane przez łopatki mieszadeł i pęcherzyki gazu z bełkotki
  • Zwiększony transfer składników odżywczych i tlenu w porównaniu do standardowych systemów mikronośnikowych
  • Fibra-Cel są produkowane i testowane według surowych zasad jakości
  • Składają się z włókniny wykonanej z polipropylenu i poliestru zgodnych z USP klasa VI

Aplikacje

  • Hybridoma: DA4-4, 123A, 127A, GAMMA, 67-9-B
  • Zależne od przylegania: 3T3, COS, Human Osteosarcoma, MRC-5, BHK, VERO, CHO, rCHO-tPA, rCHO - antygen powierzchniowy Hep B, HEK 293, rHEK 293, rC127 - antygen powierzchniowy Hep B, normalne ludzkie fibroblasty, stroma, hepatocyty
  • Owadzie: Tn-368, SF9, rSF9, Hi-5

Produkty, które mogą Cię zainteresować