Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®

Image – DASGIP Parallel Bioreactor System for Microbiology
Image – DASGIP Bioblock, BioBLU 1c with medium
Image – DASware control 5 lab, woman at PC
Image – DASGIP Parallel Bioreactor System for Microbiology
Image – DASGIP Bioblock, BioBLU 1c with medium
Image – DASware control 5 lab, woman at PC

Eppendorf DASGIP Parallel Bioreactor Systems zapewniają optymalną wydajność bioprocesów w konfiguracjach nadblatowych. Skalowalne funkcje monitoringu i sterowania umożliwiają osiągnięcie wiarygodnych i odtwarzalnych wyników w ekonomiczny sposób.
Ich modularna budowa pozwala spełniać specyficzne wymagania zarówno hodowli komórkowych, jak i mikrobiologicznych. Więcej informacji

Zamów
więcej (31)

Informacje o produkcie

DASGIP Parallel Bioreactor Systems nadaje się idealnie do prac badawczo-rozwojowych, a także do opracowywania procesów hodowli komórkowych i mikrobiologicznych dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania i automatyzacji. Przetwarzanie równoległe, precyzyjna kontrola nad wszystkimi istotnymi parametrami, zdefiniowane przez użytkownika profile oraz niezliczone funkcje automatyzacji umożliwiają znacznie szybsze i wydajniejsze opracowywanie procesów. Nasze oprogramowanie DASware umożliwia projektowanie eksperymentów, archiwizację informacji dotyczących procesu oraz wszechstronne zarządzanie danymi. Nasze konfigurowalne rozwiązania odpowiadają na potrzeby związane z hodowlą mikroorganizmów, komórek fototroficznych, ssaczych i ludzkich, komórek macierzystych, a także procesami zwiążanymi z produkcją biopaliw i biopolimerów.

Cechy

 • Możliwość równoległej pracy z użyciem maksymalnie 16 bioreaktorów szklanych lub jednorazowych
 • DASGIP Bioblock do łatwej w obsłudze, zaawansowanej kontroli temperatury
 • Nadaje się do hodowli komórek, fermentacji mikrobiologicznej i hodowli fototroficznej
 • Modularna budowa sterowników umożliwia elastyczną konfigurację systemu, dostosowaną do konkretnych wymagań przeprowadzanego procesu
 • Kontrola mieszania, pH, poziomu i DO (w tym konfigurowalne tryby kaskadowe) w każdym bioreaktorze
 • Pompy zmiennej prędkości umożliwiają dokładne dodawanie cieczy oraz pracę w trybie hodowli okresowej i okresowej z zasilaniem lub hodowli perfuzyjnej ciągłej lub cyklicznej
 • Optyczny pomiar absorbancji w celu obliczania na bieżąco np. OD600 lub suchej masy komórkowej
 • Oddzielne mieszanie powietrza, N2, O2 i CO2 z użyciem regulatorów TMFC
 • Obliczanie na bieżąco OTR (współczynnika przenoszenia tlenu), CTR (współczynnika przenoszenia dwutlenku węgla) i RQ (współczynnika oddechowego)
 • Oprogramowanie DASware Control do zaawansowanego sterowania procesem
 • Kompatybilność z DASware Software Suite umożliwiająca wzajemne łączenie systemów i zarządzanie informacjami bioprocesowymi

Aplikacje

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie hodowli komórek, mikrobiologii oraz zastosowań fototroficznych
 • Fermentacja w skali laboratoryjnej z użyciem bakterii tlenowych i beztlenowych, drożdży i grzybów
 • Hodowla linii komórkowych ssaczych, owadzich i ludzkich
 • Zastosowania specjalne, takie jak hodowla komórek macierzystych lub opracowywanie biopaliw/biopolimerów
 System do hodowli komórek DASGIP®System mikrobiologiczny DASGIP®System foto-bioreakcyjny DASGIP®System równoległy DASGIP® z BioBLU® 5c
ZastosowanieHodowla komórekMikrobiologiaHodowla fototroficzna
Liczba urządzeń pracujących równolegleDo 16Do 16Do 16Do 16
OprogramowanieDASware control, opcjonalnie inne DASwareDASware control, opcjonalnie inne DASwareDASware control, opcjonalnie inne DASwareDASware control, opcjonalnie inne DASware
Interfejs użytkownikaKomputer procesowy z monitoremKomputer procesowy z monitoremKomputer procesowy z monitoremKomputer procesowy z monitorem
Opcje mieszania gazów1/2/4 gazy (powietrze, N2, O2, CO2)
Typowy pobór mocy (system 4-zbiornikowy bez komputera procesowego)480 W (przy 230 V)/
432 W (przy 115 V)
(595 W/552 W bez DASGIP Bioblock)
541 W (przy 230 V)/
467 W (przy 115 V)
(639 W/584 W bez DASGIP Bioblock)
490 W (przy 230 V)/
441 W (przy 115 V)
(605 W/561 W bez DASGIP Bioblock)
Wymiary S( × G × W, system 4-zbiornikowy bez komputera procesowego)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)
Typowy ciężar (system 4-zbiornikowy bez akcesoriów)78 kg
(60 kg bez DASGIP Bioblock)
96 kg
(78 kg bez DASGIP Bioblock)
77 kg
(59 kg bez DASGIP Bioblock)
Bioreaktory    
ZbiornikiZbiorniki szklane/jednorazoweZbiorniki szklane/jednorazoweZbiorniki szklaneZbiorniki szklane/jednorazowe
SterylizacjaAutoklawowalne/
sterylizowane
Autoklawowalne/
sterylizowane
Autoklawowalne
Objętość całkowitaOd 1,5 L do 4,3 LOd 1,3 L do 4,3 L1,9 L / 3,0 L
Mieszanie    
NapędGórny napęd bezpośredni/magnetycznyGórny napęd bezpośredni/magnetycznyGórne napędy bezpośrednie
Zakresy prędkości30 – 1.250 rpm (standard)/
100 – 1.600 rpm (opcja)
100 – 1.600 rpm (standard)/
30 – 1.250 rpm (opcja)
30 – 1.250 rpm (standard)/
100 – 1.600 rpm (opcja)
MieszadłaZ pochylonymi łopatkamiTypu RushtonZ pochylonymi łopatkami
Podawanie gazu    
Źródło gazuSterownik TMFC; dysza gazowa i/lub bełkotkaTMFC/rotametr; bełkotkaSterownik TMFC; dysza gazowa i/lub bełkotka
Standardowe natężenia przepływu gazu0,1 – 50 sL/h, 0,1 – 40 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4, dostępne inne moduły)0,5 – 250 sL/h, 0,5 – 150 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4H, dostępne inne moduły)0,5 – 250 sL/h, 0,5 – 150 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4H, dostępne inne moduły)
Standardowe mieszanie gazówPowietrze, N2, O2 i/lub CO2Powietrze, N2, O2 i/lub CO2Powietrze, N2, O2 i/lub CO2
Dodawanie składników    
Liczba linii zasilających na zbiornikDo 8Do 8Do 8
Standardowe tempa podawania (zależnie od średnicy rury)Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8) Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h
(DASGIP MP4)
Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8)
Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h (DASGIP MP4)
Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8)
Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h (DASGIP MP4)
Monitoring i kontrola    
Kontrola temperaturyPłaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w DASGIP BioblockPłaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w urządzenie DASGIP Bioblock (opcjonalnie dodatkowe chłodnice)Płaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w urządzenie DASGIP Bioblock (opcjonalnie dodatkowe chłodnice)
Standardowy zakres temperatury (przy temp. pomieszczenia 25° C)5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C (płaszcze grzejne)/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)15 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C (płaszcze grzejne)/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)15 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)1
Kontrola pHKwas i/lub zasada oraz inne konfiguracjeCO2/zasada oraz inne konfiguracje
Kontrola DOKaskady (stężenie O2, natężenie przepływu gazu) i inne konfiguracjeKaskada (prędkość mieszania, opcjonalnie stężenie O2, opcjonalnie prędkość przepływu gazu) i inne ustawieniaKaskady (stężenie O2, natężenie przepływu gazu) i inne konfiguracje
Pomiar ORP (redoks)-OpcjaOpcja
Poziom/pianaOpcjaOpcjaOpcja
Pomiar ODOpcjonalnie
(DASGIP OD4)
Opcjonalnie
(DASGIP OD4)
Opcjonalnie
(DASGIP OD4)
Skraplanie gazów wylotowychChłodzenie wodą lub bezcieczowe (Peltier z DASGIP EGC4)Chłodzenie wodą lub bezcieczowe (Peltier z DASGIP EGC4)Chłodzenie wodą
Analiza gazów wylotowychOpcjonalnie
(DASGIP GA4)
Opcjonalnie
(DASGIP GA4)
Opcjonalnie
(DASGIP GA4)
1Obowiązują warunki robocze specyficzne dla sposobu zastosowania.