Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®

Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®
Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®
Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®
Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®
Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®
Systemy bioreaktorów równoległych DASGIP®

Eppendorf DASGIP Parallel Bioreactor Systems zapewniają optymalną wydajność bioprocesów w konfiguracjach nadblatowych. Skalowalne funkcje monitoringu i sterowania umożliwiają osiągnięcie wiarygodnych i odtwarzalnych wyników w ekonomiczny sposób.
Ich modularna budowa pozwala spełniać specyficzne wymagania zarówno hodowli komórkowych, jak i mikrobiologicznych. Więcej informacji

Zamów
więcej (31)

Informacje o produkcie

DASGIP Parallel Bioreactor Systems nadaje się idealnie do prac badawczo-rozwojowych, a także do opracowywania procesów hodowli komórkowych i mikrobiologicznych dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania i automatyzacji. Przetwarzanie równoległe, precyzyjna kontrola nad wszystkimi istotnymi parametrami, zdefiniowane przez użytkownika profile oraz niezliczone funkcje automatyzacji umożliwiają znacznie szybsze i wydajniejsze opracowywanie procesów. Nasze oprogramowanie DASware umożliwia projektowanie eksperymentów, archiwizację informacji dotyczących procesu oraz wszechstronne zarządzanie danymi. Nasze konfigurowalne rozwiązania odpowiadają na potrzeby związane z hodowlą mikroorganizmów, komórek fototroficznych, ssaczych i ludzkich, komórek macierzystych, a także procesami zwiążanymi z produkcją biopaliw i biopolimerów.

Cechy

 • Możliwość równoległej pracy z użyciem maksymalnie 16 bioreaktorów szklanych lub jednorazowych
 • DASGIP Bioblock do łatwej w obsłudze, zaawansowanej kontroli temperatury
 • Nadaje się do hodowli komórek, fermentacji mikrobiologicznej i hodowli fototroficznej
 • Modularna budowa sterowników umożliwia elastyczną konfigurację systemu, dostosowaną do konkretnych wymagań przeprowadzanego procesu
 • Kontrola mieszania, pH, poziomu i DO (w tym konfigurowalne tryby kaskadowe) w każdym bioreaktorze
 • Pompy zmiennej prędkości umożliwiają dokładne dodawanie cieczy oraz pracę w trybie hodowli okresowej i okresowej z zasilaniem lub hodowli perfuzyjnej ciągłej lub cyklicznej
 • Optyczny pomiar absorbancji w celu obliczania na bieżąco np. OD600 lub suchej masy komórkowej
 • Oddzielne mieszanie powietrza, N2, O2 i CO2 z użyciem regulatorów TMFC
 • Obliczanie na bieżąco OTR (współczynnika przenoszenia tlenu), CTR (współczynnika przenoszenia dwutlenku węgla) i RQ (współczynnika oddechowego)
 • Oprogramowanie DASware Control do zaawansowanego sterowania procesem
 • Kompatybilność z DASware Software Suite umożliwiająca wzajemne łączenie systemów i zarządzanie informacjami bioprocesowymi

Aplikacje

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie hodowli komórek, mikrobiologii oraz zastosowań fototroficznych
 • Fermentacja w skali laboratoryjnej z użyciem bakterii tlenowych i beztlenowych, drożdży i grzybów
 • Hodowla linii komórkowych ssaczych, owadzich i ludzkich
 • Zastosowania specjalne, takie jak hodowla komórek macierzystych lub opracowywanie biopaliw/biopolimerów
 System do hodowli komórek DASGIP®System mikrobiologiczny DASGIP®System foto-bioreakcyjny DASGIP®
ZastosowanieHodowla komórekMikrobiologiaHodowla fototroficzna
Liczba urządzeń pracujących równolegleDo 16Do 16Do 16
OprogramowanieDASware control, opcjonalnie inne DASwareDASware control, opcjonalnie inne DASwareDASware control, opcjonalnie inne DASware
Interfejs użytkownikaKomputer procesowy z monitoremKomputer procesowy z monitoremKomputer procesowy z monitorem
Typowy pobór mocy (system 4-zbiornikowy bez komputera procesowego)480 W (przy 230 V)/
432 W (przy 115 V)
(595 W/552 W bez DASGIP Bioblock)
541 W (przy 230 V)/
467 W (przy 115 V)
(639 W/584 W bez DASGIP Bioblock)
490 W (przy 230 V)/
441 W (przy 115 V)
(605 W/561 W bez DASGIP Bioblock)
Wymiary S( × G × W, system 4-zbiornikowy bez komputera procesowego)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)140 x 70 x 53 cm (55 x 28 x 21 in)
Typowy ciężar (system 4-zbiornikowy bez akcesoriów)78 kg
(60 kg bez DASGIP Bioblock)
96 kg
(78 kg bez DASGIP Bioblock)
77 kg
(59 kg bez DASGIP Bioblock)
Bioreaktory   
ZbiornikiZbiorniki szklane/jednorazoweZbiorniki szklane/jednorazoweZbiorniki szklane
SterylizacjaAutoklawowalne/
sterylizowane
Autoklawowalne/
sterylizowane
Autoklawowalne
Objętość całkowitaOd 1,5 L do 4,3 LOd 1,3 L do 4,3 L1,9 L / 3,0 L
Mieszanie   
NapędGórny napęd bezpośredni/magnetycznyGórny napęd bezpośredni/magnetycznyGórne napędy bezpośrednie
Zakresy prędkości30 – 1.250 rpm (standard)/
100 – 1.600 rpm (opcja)
100 – 1.600 rpm (standard)/
30 – 1.250 rpm (opcja)
30 – 1.250 rpm (standard)/
100 – 1.600 rpm (opcja)
MieszadłaZ pochylonymi łopatkamiTypu RushtonZ pochylonymi łopatkami
Podawanie gazu   
Źródło gazuSterownik TMFC; dysza gazowa i/lub bełkotkaTMFC/rotametr; bełkotkaSterownik TMFC; dysza gazowa i/lub bełkotka
Standardowe natężenia przepływu gazu0,1 – 50 sL/h, 0,1 – 40 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4, dostępne inne moduły)0,5 – 250 sL/h, 0,5 – 150 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4H, dostępne inne moduły)0,5 – 250 sL/h, 0,5 – 150 sL/h CO2 (DASGIP MX4/4H, dostępne inne moduły)
Standardowe mieszanie gazówPowietrze, N2, O2 i/lub CO2Powietrze, N2, O2 i/lub CO2Powietrze, N2, O2 i/lub CO2
Dodawanie składników   
Liczba linii zasilających na zbiornikDo 8Do 8Do 8
Standardowe tempa podawania (zależnie od średnicy rury)Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8) Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h
(DASGIP MP4)
Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8)
Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h (DASGIP MP4)
Od 0,3 – 9,5 mL/h do 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8)
Od 10 – 70 mL/h do 0,4 – 5 L/h (DASGIP MP4)
Monitoring i kontrola   
Kontrola temperaturyPłaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w DASGIP BioblockPłaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w urządzenie DASGIP Bioblock (opcjonalnie dodatkowe chłodnice)Płaszcze grzejne (opcjonalnie chłodnice)/ ogrzewanie i chłodzenie wbudowane w urządzenie DASGIP Bioblock (opcjonalnie dodatkowe chłodnice)
Standardowy zakres temperatury (przy temp. pomieszczenia 25° C)5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C (płaszcze grzejne)/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)15 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C (płaszcze grzejne)/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)15 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 60°C/ 5 K powyżej temperatury czynnika chłodniczego – 99°C (DASGIP Bioblock)1
Kontrola pHKwas i/lub zasada oraz inne konfiguracjeCO2/zasada oraz inne konfiguracje
Kontrola DOKaskady (stężenie O2, natężenie przepływu gazu) i inne konfiguracjeKaskada (prędkość mieszania, opcjonalnie stężenie O2, opcjonalnie prędkość przepływu gazu) i inne ustawieniaKaskady (stężenie O2, natężenie przepływu gazu) i inne konfiguracje
Pomiar ORP (redoks)-OpcjaOpcja
Poziom/pianaOpcjaOpcjaOpcja
Pomiar ODOpcjonalnie
(DASGIP OD4)
Opcjonalnie
(DASGIP OD4)
Opcjonalnie
(DASGIP OD4)
Skraplanie gazów wylotowychChłodzenie wodą lub bezcieczowe (Peltier z DASGIP EGC4)Chłodzenie wodą lub bezcieczowe (Peltier z DASGIP EGC4)Chłodzenie wodą
Analiza gazów wylotowychOpcjonalnie
(DASGIP GA4)
Opcjonalnie
(DASGIP GA4)
Opcjonalnie
(DASGIP GA4)
1Obowiązują warunki robocze specyficzne dla sposobu zastosowania.