DASGIP® MX Modules do mieszania gazów z użyciem regulatorów TMFC

Image – DASGIP MX4/4
Image – DASGIP MX4/4

Strategie podawania gazu do bioreaktorów różnią się znacząco w zależności od rodzaju gazów, składu mieszaniny i wymaganego natężenia przepływu. Seria modułów DASGIP MX firmy Eppendorf zapewnia elastyczne możliwości podawania oddzielnych mieszanin gazów do maksymalnie 4 bioreaktorów. Dzięki czujnikom ciśnienia możliwa jest bezpieczna praca w wielu różnych konfiguracjach. Więcej informacji

Zamów
więcej (11)

Informacje o produkcie

System mieszania gazów DASGIP MX4/4 może zasilać cztery oddzielne zbiorniki hodowlane niezależnie przygotowanymi mieszankami powietrza, azotu, tlenu i dwutlenku węgla. Każdy wylot gazu ma oddzielne nastawy natężenia przepływu i stężenia O2 i CO2. Maksymalne natężenie przepływu zapewniane przez standardowy moduł MX4/4 wynosi 50 sL/h per co pozwala stosować go w szerokim zakresie hodowli komórkowych i mikrobiologicznych. W przypadku zastosowań wymagających większego natężenia przepływu, model MX4/4H zapewnia natężenie 250 sL/h na każde wyjście.
Model DASGIP MX4/1 nadaje się do prac na skalę pilotażową i umożliwia podawanie gazu do jednego zbiornika z natężeniem przepływu 1200 sL/h. Opcjonalne czujniki ciśnienia umożliwiają bezpieczną pracę z bioreaktorami szklanymi, zbiornikami jednorazowymi BioBLU® i torebkami jednorazowymi.

Cechy

  • Zasilanie gazem pod kontrolą termicznego masowego kontrolera przepływu (TMFC); zasilanie jednego (MX4/1) lub nawet 4 (MX4/4) bioreaktorów
  • Indywidualne podawanie mieszaniny gazów złożonej z powietrza, N2, O2 i CO2
  • Zakres natężenia przepływu gazu od 0,1 – 50 sL/h (MX4/4) do 40 – 1200 sL/h (MX4/1)
  • Może pracować jako urządzenie wolnostojące z użyciem oprogramowania EasyAccess