DASGIP® OD4 for Optical Density Monitoring

Image – DASGIP OD4
Image – DASGIP OD4

Pomiar gęstości optycznej (OD) umożliwia ocenę wzrostu komórek zarówno w badaniach na skalę laboratoryjną, jak i w produkcji i ocenie jakości. Urządzenie Eppendorf DASGIP OD4 umożliwia bieżący monitoring i ocenę korelacji z parametrami wybranymi przez użytkownika. Pozwala oszczędzać cenny czas pracy, a także umożliwia korzystanie z pętli sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i automatyzację. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Moduł monitorujący DASGIP OD4 jest przeznaczony do zastosowania w hodowli komórek i mikrobiologii w celu równoległego pomiaru obsorbancji w 4 bioreaktorach. Wbudowane korelacje względem parametrów pośrednich, takich jak OD600 lub sucha masa komórek (CDW) na bieżąco zapewniają informacje o wzroście komórek. Moduł DASGIP OD4 może pracować jako moduł wolnostojący, albo wbudowany w starszego typu systemy sterowania i archiwizacji danych.

Cechy

  • Optyczny pomiar absorbancji w 4 bioreaktorach
  • Kompatybilność z czujnikami w standardzie przemysłowym; dostępne różne rozmiary czujników
  • Wbudowana korelacja względem zdefiniowanych przez użytkownika wartości pośrednich
  • Może pracować jako urządzenie wolnostojące z użyciem oprogramowania EasyAccess