DASGIP® TC4SC4 for Temperature and Agitation Control

Image – DASGIP TC4SC4
Image – DASGIP TC4SC4

Skuteczne mieszanie i dokładna kontrola temperatury to bardzo istotne czynniki dla osiągnięcia optymalnych warunków wzrostu, szczególnie w przypadku hodowli mikroorganizmów wymagającej skutecznego przenoszenia masy i ciepła. Komórki ssacze wymagają płynnego mieszania z małymi siłami ścinania. Moduł DASGIP TC4SC4 do kontroli temperatury i mieszania w hodowlach komórkowych i mikrobiologicznych umożliwia oddzielną kontrolę temperatury i mieszania w czterech bioreaktorach. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Moduły DASGIP TC4SC4 do kontroli temperatury i mieszania zapewniają oddzielne prędkości mieszania i kontrolę temperatury dla czterech bioreaktorów. W zależności od wbudowanego napędu górnego prędkość mieszania wynosi od 30 do 1.600 rpm. Moduł TC4SC4 jest wyposażony w cztery wyjścia elektryczne do płaszczy grzejnych służące do kontroli temperatury oraz cztery wyjścia elektryczne służące do otwierania zaworów chłodzących. Moduł TC4SC4B umożliwia łatwą integrację z kompaktowym systemem kontroli temperatury DASGIP Bioblock.

Cechy

  • Indywidualna kontrola temperatury i mieszania w 4 zbiornikach
  • Potężny mechanizm mieszający z prędkością do 1,600 rpm pomaga osiągnąć wysokie wartości przenikania tlenu w zastosowaniach mikrobiologicznych
  • Delikatna hodowla komórek zwięrzęcych i ludzkich jest możliwa dzięki płynnie regulowanym prędkościom mieszania rozpoczynającym się od 30 rpm
  • Użycie modułu TC4SC4B w połączeniu z DASGIP Bioblock umożliwia zaawansowaną kontrolę temperatury do 99 °C
  • Obsługuje dowolnie programowane skrypty, uruchamia urządzenia automatyczne, zdefiniowane przez użytkownika profile i kaskady DO (wbudowane w system bioreaktorów równoległych DASGIP)
  • Może pracować jako urządzenie wolnostojące z użyciem oprogramowania EasyAccess