DASware® analyze

Image – DASware analyze single
Image – DASware analyze single

Możliwość integracji urządzeń do hodowli, analizatorów laboratoryjnych i urządzeń do automatycznego pobierania próbek zapewnia pełny wgląd w proces i szeroką gamę dostępnych rozwiązań automatyzacji bioprocesowej. Eppendorf DASware analyze umożliwia w ten sposób inżynierom procesowym bardziej wydajne opracowywanie procesów. Więcej informacji

Zamów
więcej (6)

Informacje o produkcie

DASware analyze umożliwia łatwą integrację urządzeń analitycznych pobierających próbki z systemem bioreaktora. Możliwa jest integracja coraz szerszego zakresu analizatorów, między innymi analizatorów składników odżywczych, liczników komórek, monitorów biomasy, chromatografów HPLC i spektrometrów masowych. Protokół sieciowy OPC oraz protokół Modbus® umożliwiają komunikację pomiędzy systemem bioreaktora a analizatorem, łącznie z możliwością bezpośredniego sprzężenia zwrotnego z systemu bioreaktora w zależności od mierzonych na bieżąco danych analitycznych. Ułatwia to konfigurowanie pętli sterowania ze sprzężeniem zwrotnym dotyczących składników odżywczych, biomasy lub steżęń produktów. Wspierane są obliczenia na bieżąco, a także podejmowanie decyzji na podstawie zdarzeń i danych. Dwukierunkowa komunikacja OPC z urządzeniami pomocniczymi umożliwia pobieranie próbek na żądanie lub w określonych warunkach procesowych.

Cechy

  • Integracja urządzeń laboratoryjnych innych producentów z jednostkami sterującymi bioreaktorów
  • Umożliwia dwukierunkową komunikację OPC, uruchamiane przez proces pętle sterowania na zasadzie sprzężenia zwrotnego oraz pobieranie próbek na żądanie
  • Umożliwia wykonywanie obliczeń na bieżąco oraz podejmowanie decyzji na podstawie zdarzeń i danych
  • Możliwość integracji z posiadanymi przez Użytkownika urządzeniami stołowymi, lepsze zrozumienie procesu i optymalna kontrola
  • Możliwa integracja z analizatorami składników odżywczych, licznikami komórek, monitorami biomasy, spektrometrami masowymi, platformami do automatyzacji, urządzeniami do automatycznego pobierania próbek, chromatografami HPLC oraz spektroskopami Ramana