DASware® design

Image – DASware design single
Image – DASware design single

Nowoczesne metody opracowywania procesu opierają się na wytycznych Quality by Design (QbD). Projektowanie eksperymentu (DoE) to uporządkowana metodologia, której celem jest zmniejszanie liczby cykli roboczych procesu, które trzeba przeprowadzić, aby odpowiednio dopracować projekt tego procesu do zastosowania w produkcji. Eppendorf DASware design to zestaw popularnych narzędzi DoE, który automatycznie implementuje DoE w systemach bioreaktorów Eppendorf i innych producentów. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Systemy mini bioreaktorów DASbox i systemy bioreaktorów równoległych DASGIP to znakomite platformy do projektowania eksperymentów równolegle w wielu bioreaktorach. DASware design automatycznie kompiluje informacje dotyczące projektowania eksperymentów (DoE) pochodzące z oprogramowania DoE w celu ich użycia w recepturach oraz informacjach zwrotnych używanych w DoE, analizie wieloczynnikowej i przez narzędzia raportujące.
To oprogramowanie zawiera kompletne narzędzie do czynnikowego projektowania eksperymentów. Alternatywnie można automatycznie importować z narzędzi DoE innych producentów szeroki zakres projektów DoE w celu ich przesiewania, opracowywania procesów i optymalizacji. Równoległe receptury ze zróżnicowanymi parametrami (np. pH, DO, nastawy temperatury lub natężenie zasilania) są propagowane automatycznie. Zgodnie z opracowaną przez nas koncepcją Point-Click-Grow, takie receptury mogą zostać uruchomione w zespole bioreaktorów za pomocą jednego kliknięcia myszą.

Cechy

  • Wbudowana funkcja czynnikowego projektowania eksperymentów: łatwe definiowanie czynników i odpowiedzi; punkty centralne i losowa lokalizacja cykli roboczych
  • Integracja narzędzi DoE od innych producentów
  • Generator receptur wspierający wiele ukladów systemu

Aplikacje

  • Projektowanie eksperymentów z użyciem systemu bioreaktorów równoległych, takich jak system mini-bioreaktora DASbox
  • Badania przesiewowe, opracowywanie procesu i optymalizacja