DASware® discover

Image – DASware discover single
Image – DASware discover single

Zbieranie i archiwizacja informacji procesowych, takich jak wartości procesowe, zdarzenia, receptury i informacje analityczne, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego opracowywania procesu. Od współczesnych systemów do zarządzania informacjami bioprocesowymi wymaga się łatwych w użyciu narzędzi do wyszukiwania danych, możliwości tworzenia dziennika procesu oraz porównywania ze sobą poszczególnych partii hodowli – oprogramowanie DASware discover zawiera wszystkie te funkcje. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Za pomocą oprogramowania DASware discover możliwe jest dodawanie do cyklu pracy definiowanych przez użytkownika parametrów na bieżąco lub wstecznie. DASware discover umożliwia uzyskiwanie informacji dotyczących przebiegu programu z serwera baz danych SQL, niemalże w czasie rzeczywistym, za pomocą intuicyjnych zapytań znanych z Microsoft Excel. Wbudowany generator raportów zapewnia informacje dotyczące receptur i procesów, a także raportowanie zdarzeń. Za pomocą całkującego narzędzia Chart Creator (generator wykresów), użytkownicy mogą w łatwy sposób porównywać informacje dotyczące bioprocesów z cykli bieżących i historycznych.

Cechy

  • Łatwa analiza informacji bioprocesowych za pomocą intuicyjnego narzędzia do wysyłania zapytań do bazy dancyh za pomocą przeglądarki
  • Uzyskiwanie kluczowych informacji procesowych w czasie rzeczywistym
  • Porównywanie informacji procesowych i trendów pomiędzy poszczególnymi partiami
  • Tabelaryczny i konfigurowalny podgląd wszystkich kluczowych informacji procesowych
  • Łatwe tworzenie wykresów za pomocą całkującego narzędzia Chart Creator (generator wykresów)
  • Automatyczne generowanie dziennika przebiegu procesu w formacie Microsoft Excel® i Adobe PDF®
  • Możliwość porównywania danych dotyczących przebiegu procesu pomiędzy i systemami Eppendorf i innych producentów

Aplikacje

  • Wszechstronne zarządzanie informacjami dotyczącymi bioprocesu, pochodzącymi z wielu systemów i zakładów
  • Długoterminowe przechowywanie danych online i offline
  • Opracowywanie bioprocesu zgodnie z normami QbD (Quality by Design)