New Brunswick™ BioCommand® SCADAOprogramowanie

Image – BioCommand logo
Image – BioCommand logo
New Brunswick™ BioCommand® SCADAOprogramowanie

Opcjonalne oprogramowanie BioCommand na komputery PC umożliwia automatyzację rejestracji danych, zdalny monitoring i sterowanie, a dzięki kompatybilności z OPC umożliwia integrowanie danych pochodzących z innych urządzeń zgodnych z OPC z własnymi strategiami sterowania. Więcej informacji

Zamów
więcej (8)

Informacje o produkcie

Firma Eppendorf oferuje pakiety oprogramowania New Brunswick BioCommand nowej generacji o rozszerzonych funkcjach monitorowania, kontroli i rejestracji danych dotyczących procesów fermentacji i hodowli komórek za pomocą komputera osobistego (PC). Te pakiety SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) zawierają narzędzia przydatne do celów naukowych, a także do optymalizacji procesów i, jeśli to konieczne, przeprowadzania ścieżek audytu w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. Wszystkie z nich są kompatybilne z OPC, dzięki czemu fermentor lub bioreaktor może się "porozumiewać" ze wszystkimi innymi urządzeniami kompatybilnymi z OPC w Twoim laboratorium lub zakładzie produkcyjnym.

Cechy

  • New Brunswick BioCommand Track & Trend: ten pakiet podstawowy został zaprojektowany specjalnie dla naukowców, którym potrzebny jest podstawowy poziom zarządzania danymi oraz możliwość monitoringu. Umożliwia śledzenie i sterowanie nastawami parametrów, ustawianie alarmów, tworzenie rejestru hodowli. Nadaje się idealnie do podstawowego zarządzania procesem.
  • New Brunswick BioCommand Batch Control: ten zaawansowany pakiet oferuje wszystkie opcje pakietu Track and Trend oraz inne rozszerzone funkcje sterowania, takie jak złożony moduł programowania, dostosowywalne okno informacji synoptycznych oraz funkcja blokady sprzętu. Dodatkowe funkcje sterujące tego pakietu sprawiają, że jest to idealnie narzędzie do optymalizacji procesu.
  • New Brunswick BioCommand Batch Control Plus: Nasz pakiet premium zawiera wszystkie funkcje poprzednich dwóch pakietów oraz dodatkowo trzy poziomy zabezpieczeń, dziennik zdarzeń, oraz funkcje audytowe zapewniające zgodność z wymogami FDA 21 CFR Część 11. Pakiet Batch Control Plus umożliwia wykorzystanie możliwości oprogramowania New Brunswick BioCommand do pracy z procesami walidowanymi.
  • New Brunswick OPC Server: służy do podłączania wyposażenia od innych producentów, zgodnego z OPC, do bioreaktorów i fermentorów BioFlo/CelliGen. zawiera wszystkie pakiety oprogramowania BioCommand wymienione powyżej. Ponadto może być używany bez pakietów BioCommand, dzięki czemu możliwa jest jego integracja z oprogramowaniem SCADA od innych producentów, np. MATLAB®, LabVIEW™ lub innymi pakietami zgodnymi z OPC.
New Brunswick™ BioCommand® SCADAOprogramowanie
Video: New Brunswick™ BioCommand® SCADAOprogramowanie – Film – BioCommand Setup