Foto-bioreaktor DASGIP®

Image – DASGIP PhotoBioreactor DR03P
Image – DASGIP PhotoBioreactor DR03P

Hodowle fototroficzne mogą dotyczyć szerokiego zakresu organizmów o różnych typach chlorofilu. W połączeniu z modułem Eppendorf DASGIP PBR4 urządzenie DASGIP PhotoBioreactor umożliwia oświetlanie hodowli z określoną długością fali, idealnie dobraną do maksimum absorpcji danego rodzaju chlorofilu. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Foto-bioreaktory DASGIP zostały zaprojektowane specjalnie do wykorzystania z systemami bioreaktorów równoległych DASGIP, w celu prowadzenia hodowli fototroficznych.
Zawiesiny komórek roślinnych, glonów i bakterii fototroficznych mogą być hodowane w określonych przez użytkownika, zmiennych warunkach oświetlenia. Jest to możliwe dzięki urządzeniom oświetleniowym LED DASGIP, które zapewniają optymalne oświetlenie i warunki do wzrostu i fotosyntezy. Fotobioreaktory DASGIP są dostępne w skali mini i laboratoryjnej.

Cechy

  • Autoklawowalne bioreaktory w uznanym w branży standardzie o objętości roboczej 350 mL – 1,0 L i 750 mL – 2,6 L
  • Górne napędy bezpośrednie pracujące z prędkością 30 – 1.250 rpm (opcjonalnie 100 – 1.600 rpm), mieszadła z pochylonymi łopatkami
  • Dostępne czujniki w uznanym w branży standardzie do precyzyjnego monitoringu i kontroli temperatury, pH, DO, potencjału redoks, poziomu i OD
  • Do czterech urządzeń oświetleniowych LED DASGIP wbudowanych w system, zapewniających widma światła zoptymalizowane pod kątem różnych wymagań fotosyntetycznych
  • Moduł DASGIP PBR4 umożliwia równoległe oświetlanie do czterech bioreaktorów w trzech indywidualnie kontrolowanych zakresach długości fali

Aplikacje

  • Hodowla zawiesinowych komórek roślinnych na skalę małą lub laboratoryjną
  • Biopaliwa i inne zastosowania wykorzystujące glony zielone i brunatnice
  • Hodowla bakterii fototroficznych, takich jak cyjanobakterie i zielone bakterie siarkowe

Produkty, które mogą Cię zainteresować