Eppendorf µCuvette® G1.0

Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 model filling
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0
Image – µCuvette G1.0 model filling
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Eppendorf µCuvette® G1.0

Najwyżej jedna kropla?
Taki zakres obsługuje µCuvette G1.0: Wymagane jest zaledwie 1,5 µL próbki. Długość drogi optycznej zaledwie 1 mm jest o 10x krótsza od drogi optycznej standardowych kuwet: Umożliwia pomiar wysokich stężeń kwasów nukleinowych i białek. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Mikroobjętościowa celka pomiarowa Eppendorf µCuvette G1 to wysokiej jakości kuweta wykonana z aluminium i szkła kwarcowego. Jest doskonałym narzędziem do pomiaru próbek o wysokim stężeniu i małej objętości. Droga optyczna µCuvette G1.0 wynosi zaledwie 1 mm, czyli dziesięć razy mniej niż w standardowych kuwetach. Umożliwia to wykonywanie odtwarzalnych pomiarów stężeń kwasów nukleinowych i białek w znacznie szerszym zakresie stężenia, bez konieczności wstępnego rozcieńczania.
Hydrofobowa powłoka na szkle kwarcowym powoduje, że do precyzyjnego uformowania kolumny pomiarowej wymagane jest zaledwie 1,5 µL próbki kwasu nukleinowego lub 3 µL próbki białka. Samoabsorpcja µCuvette G1.0 jest bardzo niska, co umożliwia korzystanie z całego zakresu pomiarowego fotometru. Ponadto w określonych eksperymentach fluorymetrycznych można używać próbek o objętości 5 µL, co zapewnia oszczędność reagentów.

W zasadzie im niższe stężenie próbki, tym dłuższa powinna być droga optyczna. Według tej samej zasady (prawo Lamberta-Beera), jeśli stężenie próbki jest bardzo wysokie, droga optyczna powinna być krótsza, aby umożliwić dostatecznej ilości światła przeniknięcie przez próbkę i dotarcie do detektora. W przypadku stężeń dsDNA wynoszących więcej, niż 25 ng/µL zalecane są pomiary mikroobjętościowe z długością drogi optycznej mniejszą lub równą 1 mm. Jeśli nie masz pewności, która z kuwet najlepiej nadaje się do Twoich próbek, przeczytaj nasz poradnik “About Detection” oraz użyj narzędzia Cuvette Navigator. Warto pamiętać, że urządzenia BioSpectrometer i BioPhotometer mogą współpracować zarówno z kuwetami standardowymi, jak i µCuvette G1.0. Tym sposobem Eppendorf umożliwia elastyczny wybór optymalnej długości drogi optycznej do wykrywania szerokiego zakresu stężeń próbek!

Oznaczanie stężeń z użyciem współczynnika ekstynkcji i długości drogi optycznej jest często przeprowadzane w kuwetach. W przypadku standardowych kuwet długość drogi optycznej jest determinowana przez szerokość kuwety, ponieważ wiązka światła przechodzi przez kuwetę poziomo. W µCuvette G1.0 długość drogi optycznej jest wyznaczana przez odległość pomiędzy górną i dolną częścią kuwety. Dzięki temu pomiary i obliczenia przeprowadza się w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku standardowych kuwet. Po wybraniu parametrów oprogramowanie automatycznie korzysta z prawidłowej długości drogi optycznej do obliczania stężeń. Określony kąt otwierania i zamykania kuwety umożliwia łatwą i odtwarzalną obsługę. Ponadto hydrofobowa powłoka utworzona na szkle kwarcowym zapewnia łatwe czyszczenie, precyzyjne umiejscowienie próbki i stabilne formowanie kolumny cieczy.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Łatwe wypełnianie


Eppendorf µCuvette_G1.0 można łatwo wypełniać, pipetując próbkę na krążek.

Eppendorf µCuvette® G1.0

Cechy

  • Mikroobjętościowa celka do pomiaru próbek o objętości 1,5 – 10 µL
  • Oznaczanie stężenia kwasów nukleinowych i białek oraz innych analitów
  • Pomiar wysoce stężonych próbek bez konieczności uprzedniego rozcieńczania
  • Nadaje się do eksperymentów fluorescencyjnych
  • Niska samoabsorpcja (≤0,05 A przy 260 nm)
  • Hydrofobowa powłoka na szkle kwarcowym zapewnia precyzyjne rozłożenie i umiejscowienie całej objętości próbki
  • Łatwe czyszczenie minimalizuje ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń
  • Niezmienny kąt nachylenia boków kuwety podczas jej składania gwarantuje odtwarzalność wyników
  • Jednoczęściowa konstrukcja z zawiasem zapobiega zgubieniu pojedynczych elementów
  • Do użycia wyłącznie w Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer
 Eppendorf µCuvette® G1.0
Długość drogi optycznej dla próbki1 mm
Kolorymetryczne eksperymenty białkowetak
Kontrola temperaturynie
Maksymalna objętość napełniania10 µL
Materiałszkło kwarcowe (z powłoką hydrofobową)
Metody OD 600nie
Pomiary fluorescencjitak
Przechodzenie światła180 nm – 2 000 nm
Próba ślepa kuwety≤0,05 A przy 260 nm
Użycie w Eppendorf BioPhotometer®tak
Użycie w Eppendorf BioSpectrometer®tak
Wysokość źródła światła8,5 mm
Zakres stężenia BSA (UV 280 nm)758 ng/µL – 45.450 ng/µL
Zakres stężenia dsDNA (UV 260 nm)25 ng/µL – 1.500 ng/µL
Wymiary (S × G × W)12,5 × 12,5 × 48 mm
Minimalna objętość napełniania 
w fotometrach Eppendorf1.5 µL
Eppendorf µCuvette® G1.0
Video: Eppendorf µCuvette® G1.0 – Film – Eppendorf BioSpectrometer fluorescence

Produkty, które mogą Cię zainteresować