Eppendorf BioPhotometer® D30

Image – BioPhotometer D30 front
Image – VIS Cuvette macro
Image – photometric measurement Application Note 279
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – UVette light paths_white
Image – BioPhotometer D30 workflow 02
Image – BioPhotometer D30 front
Image – VIS Cuvette macro
Image – photometric measurement Application Note 279
Image – VIS Cuvette semi-micro
Image – µCuvette G1.0
Image – BioPhotometer D30 µCuvette
Image – UVette light paths_white
Image – BioPhotometer D30 workflow 02
Eppendorf BioPhotometer® D30

Pracujesz głównie w UV-vis?
Eppendorf BioPhotometer D30 należy do trzeciej generacji dobrze znanej serii urządzeń BioPhotometer oferowanej przez firmę Eppendorf. To kompaktowe urządzenie dokonuje pomiarów przy ustalonej długości fali, zapewnia przejrzyste przetwarzanie danych i znacząco upraszcza i przyspiesza ocenę wyników. W przypadku niektórych metod rejestrowane są również inne pomiary, które są następnie wyświetlane w postaci wykresów, aby ułatwić i przyspieszyć identyfikację zanieczyszczeń. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Eppendorf BioPhotometer D30 to trzecia generacja spektrofotometrów Eppendorf wyznaczająca nowy standard w dziedzinie life science. Zaprogramowane fabrycznie rutynowe długości fali umożliwiają szybkie i łatwe programowanie. Urządzenie prowadzi Użytkownika przez etapy eksperymentu z użyciem krótkich instrukcji wyświetlanych na ekranie. Wyjątkowo stabilna ksenonowa lampa błyskowa nie potrzebuje czasu na rozgrzanie i zwykle umożliwia pomiar w ciągu 5 sekund. Surowe i przetworzone dane są w jasny sposób przedstawiane na dużym, kolorowym ekranie i mogą być eksportowane bezpośrednio z urządzenia w różnych popularnych formatach. Jednorazowe kuwety Eppendorf UVette® umożliwiają pomiar próbek o minimalnej objętości 50 µL a Eppendorf µCuvette® G1.0 zapewnia dalszą redukcję objętości próbki do 1,5 µL.

Izolacja kwasów nukleinowych jest jedną z głównych procedur wykonywanych w laboratoriach biologii molekularnej. Czystość i jednorodność próbki mają istotny wpływ na dalsze badania. Kwasy nukleinowe są zwykle izolowane za pomocą zestawów umożliwiających oddzielenie większości niepożądanych składników komórkowych. Często jednak nie udaje się całkowicie wyeliminować pozostałości białek i innych składników organicznych.
W przypadku izolacji bez użycia gotowych zestawów występuje dodatkowe ryzyko zanieczyszczeń, które mogą być obecne w odczynnikach używanych np. do ekstrakcji fenol/chloroform, takich jak fenol lub etanol. Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia próbki, należy sprawdzić jej czystość za pomocą pomiarów fotometrycznych.
Stosunki absorbancji przy długościach fali 230 nm, 260 nm i 280 nm (260 nm/230 nm i 260 nm/280 nm) zapewniają cenne informacje na temat czystości próbki kwasu nukleinowego. Czysta próbka DNA powinna uzyskiwać następujące wyniki:
A260/A230 ≥ 2,0
A260/A280 = 1,8 – 2,0

Lubisz mieć dostęp do surowych danych?


Czystość roztworu DNA jest zwykle definiowana w prosty sposób w postaci określonych stosunków. Jedną z przyczyn zmniejszonej czystości może być to, że próbka została rozpuszczona w wodzie a nie w buforze. Woda i bufor mają różne właściwości, co powoduje rozbieżne wyniki pomiaru absorbancji próbki.
Z tego względu BioPhotometer D30 ma możliwość rejestracji widma “Purity Scan”, które w graficzny sposób obrazuje próbkę i umożliwia przeprowadzenie szybkiej wizualnej kontroli jakości.

Wyniki
Oprócz tego wszystkie istotne nieprzetworzone dane dotyczące próbki DNA są wyświetlane w formie tabeli. Tabela może opcjonalnie wyświetlać stosunki dotyczące czystości (A260/A230 i A260/A280), wartości absorbancji (nieprzetworzone dane), a także absorbancję tła, np. przy 320 nm.
Te dwa formaty wyświetlania wyników idealnie się uzupełniają i umożliwiają przeprowadzenie wiarygodnej kontroli jakości DNA.

Eppendorf BioPhotometer® D30

Denerwuje Cię niewygodna obsługa?


Ergonomia to coś więcej niż »fotel ergonomiczny«. Firma Eppendorf zaczęła optymalizować swoje urządzenia laboratoryjne pod kątem ergonomii już na początku lat 70-tych.
W 2003 zaczęliśmy wdrażać PhysioCare Concept, skupiając się na ergonomii urządzeń do pracy z cieczami, takich jak nasze pipety.
Aktualnie Eppendorf PhysioCare Concept obejmuje również inne produkty laboratoryjne i stanowi całościowe rozwiązanie do harmonizowania przebiegu pracy w laboratorium, aby sprzyjać Twojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu, co w przypadku Eppendorf BioSpectrometer obejmuje:
› Wskazówki w oprogramowaniu ułatwiające obsługę
› Wyraźne oznaczenia uchwytu kuwety zwiększające wygodę pracy
› Bezpośrednie przyciski do wygodnej obsługi
› Kompaktowa budowa umożliwiająca postawienie pod ręką na stole
› Standaryzacja »koncepcji interfejsu użytkownika« zapewniająca intuicyjną obsługę urządzeń

Dalsze informacje na temat Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioPhotometer® D30

Masz zbyt dużo dokumentacji papierowej?


eLABJournal Electronic Lab Notebook to intuicyjne i elastyczne rozwiązanie do dokumentowania badań i śledzenia danych naukowych generowanych np. przez BioSpectrometer. Możesz teraz zwiększyć wydajność dokumentowania, organizowania, przeszukiwania i archiwizowania zbieranych danych. Dzięki darmowym eLABJournal add-ons możesz poszerzyć funkcjonalność eLABJournal, tak aby uzyskać całkowicie zintegrowany Laboratory Information Management System.

Rozpocznij 30-dniowy okres próbny!
Wejdź na www.eLABJournal.com

Eppendorf BioPhotometer® D30

Cechy

 • Pomiary absorpcji przy jednej lub kilku stałych długościach fali
 • Skanowanie na potrzeby specjalnych procedur pomiaru UV z automatycznym obliczaniem stosunków dotyczących czystości
 • Zaprogramowane fabrycznie aplikacje umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy lub analizę z użyciem współczynnika, standardu lub serii standardów
 • Wbudowana pamięć programów i wyników
 • Wskazówki oprogramowania pomagające uniknąć błędów
 • Kompatybilność z celkami pomiarowymi o objętości standardowej, semi-mikro lub mikro
 • Ustalone długości fali i brak elementów ruchomych zwiększa żywotność urządzenia
 • Wbudowane funkcje auto-testu i historii kalibracji na potrzeby dokumentacji
 • Wymiana danych za pomocą interfejsu USB, Ethernet lub e-mail, a także bezpośredni wydruk wyników
 • Dane wyjściowe w formie zrzutów ekranu *.PNG, plików Microsoft® Excel® lub zabezpieczonych plików PDF, które można wysłać na pamięć USB lub przez e-mail

Aplikacje

 • Oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych
 • Bezpośrednie oznaczanie ilościowe białka (UV 280 nm)
 • Możliwość pomiaru mikroobjętościowego w µCuvette G1.0 w przypadku próbek o dużym stężeniu
 • Pomiar wzrostu bakterii (OD 600)
 • Testy kolorymetryczne do oznaczania ilościowego białek, np. BCA, Bradford, Lowry
 • 340 nm: testy punktu końcowego z użyciem NADPH lub NAPH
 • 405 nm: testy punktu końcowego z użyciem para-nitrofenolu
 • 490 nm: test punktu końcowego cytotoksyczności
 • Pomiar przenikania
Eppendorf BioPhotometer® D30
Video: Eppendorf BioPhotometer® D30 – Film – University of East London

Produkty, które mogą Cię zainteresować