Eppendorf BioSpectrometer® basic

Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Eppendorf BioSpectrometer® basic

Potrzebujesz graficznych skanów?
Eppendorf BioSpectrometer® basic znacząco ułatwia pracę: wygodna obsługa, prowadzenie Użytkownika przez procedury, obsługa bezpośrednio z poziomu urządzenia, metody zaprogramowane fabrycznie, automatyczna analiza pomiarów oraz przejrzysta prezentacja wyników. Więcej informacji

Zamów

Informacje o produkcie

Podobnie jak jego poprzednik, Eppendorf BioPhotometer D30, Eppendorf BioSpectrometer basic oferuje tę samą łatwość obsługi, wszechstronność i niezawodność. Oprócz tego, co oferował Biophotometer D30, Biospectrometer basic umożliwia dowolny wybór długości fali w zakresie 200 – 830 nm (wybieranej w skokach co 1 nm). Dzięki temu można definiować oddzielne parametry dla każdego eksperymentu i wykonywać pomiary widm, pomiary przy jednej długości fali lub wielu długościach fali. Eppendorf BioSpectrometer basic jest przydatny w większej liczbie zastosowań, ponieważ nie ogranicza wyboru długości fali i umożliwia łatwe wykonywanie nowych doświadczeń nierutynowych (kiedy nie chcesz korzystać z zaprogramowanych metod rutynowych). Eppendorf BioSpectrometer basic to solidny i wszechstronny ˝koń roboczy˝.

Trudno wcelować?


Eppendorf µCuvette zoptymalizowano do pracy z próbkami o bardzo małej objętości. Hydrofobowa powłoka na powierzchni szkła kwarcowego umożliwia łatwe nakładanie próbek.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Lewo? Prawo? Góra? Dół?


Wyraźne oznaczenia pozycji kuwety zapewniają wygodę obsługi i bezpieczeństwo wyników.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Lubisz mieć dostęp do surowych danych?


Czystość roztworu DNA jest zwykle definiowana w prosty sposób w postaci określonych stosunków. Jedną z przyczyn zmniejszonej czystości może być to, że próbka została rozpuszczona w wodzie a nie w buforze. Woda i bufor mają różne właściwości, co powoduje rozbieżne wyniki pomiaru absorbancji próbki.
Z tego względu BioPhotometer ma możliwość rejestracji widma “Purity Scan”, które w graficzny sposób obrazuje próbkę i umożliwia przeprowadzenie szybkiej wizualnej kontroli jakości.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Potrzebujesz czytelnej prezentacji wyników?


Oprócz tego wszystkie istotne nieprzetworzone dane dotyczące próbki DNA są wyświetlane w formie tabeli. Tabela może opcjonalnie wyświetlać stosunki dotyczące czystości (A260/A230 i A260/A280), wartości absorbancji (nieprzetworzone dane), a także absorbancję tła, np. przy 320 nm.
Te dwa formaty wyświetlania wyników idealnie się uzupełniają i umożliwiają przeprowadzenie wiarygodnej kontroli jakości DNA.

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Denerwuje Cię niewygodna obsługa?


Ergonomia to coś więcej niż »fotel ergonomiczny«. Firma Eppendorf zaczęła optymalizować swoje urządzenia laboratoryjne pod kątem ergonomii już na początku lat 70-tych.W 2003 zaczęliśmy wdrażać PhysioCare Concept, skupiając się na ergonomii urządzeń do pracy z cieczami, takich jak nasze pipety.
Aktualnie Eppendorf PhysioCare Concept obejmuje również inne produkty laboratoryjne i stanowi całościowe rozwiązanie do harmonizowania przebiegu pracy w laboratorium, aby sprzyjać Twojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu, co w przyapdku Eppendorf BioSpectrometer obejmuje:
› Wskazówki w oprogramowaniu ułatwiające obsługę
› Wyraźne oznaczenia uchwytu kuwety zwiększające wygodę pracy
› Bezpośrednie przyciski do wygodnej obsługi
› Kompaktowa budowa umożliwiająca postawienie pod ręką na stole
› Standaryzacja »koncepcji interfejsu użytkownika« zapewniająca intuicyjną obsługę urządzeń

Dalsze informacje na temat Eppendorf PhysioCare Concept:
www.eppendorf.com/physiocare/

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Masz zbyt dużo dokumentacji papierowej?


eLABJournal Electronic Lab Notebook to intuicyjne i elastyczne rozwiązanie do dokumentowania badań i śledzenia danych naukowych generowanych np. przez BioSpectrometer. Możesz teraz zwiększyć wydajność dokumentowania, organizowania, przeszukiwania i archiwizowania zbieranych danych. Dzięki darmowym eLABJournal add-ons możesz poszerzyć funkcjonalność eLABJournal, tak aby uzyskać całkowicie zintegrowany Laboratory Information Management System.

Rozpocznij 30-dniowy okres próbny!
Wejdź na www.eLABJournal.com

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Cechy

 • Pomiary absorbancji przy jednej lub wielu długościach fali, rejestracja widm w zakresie od 200 nm do 830 nm (skok: 1 nm)
 • Automatyczna ewaluacja i zapisywanie danych pomiarowych z czytelną prezentacją wyników
 • Wykres widma pozwalający ocenić czystość próbki oraz automatyczne obliczanie stosunków
 • Możliwość dowolnego programowania aplikacji, z oceną za pomocą współczynnika, standardu lub serii standardów, oraz dowolnego programowania parametrów
 • Metoda dwóch długości fali z analizą przez odejmowanie lub dzielenie
 • Wbudowana pamięć programów i wyników
 • Wskazówki oprogramowania pomagające uniknąć błędów
 • Wbudowane funkcje auto-testu i historii kalibracji
 • Wymiana danych za pomocą interfejsu USB, Ethernet lub e-mail, a także bezpośredni wydruk wyników
 • Dane wyjściowe w formie zrzutów ekranu *.PNG, plików Microsoft® Excel® lub zabezpieczonych plików PDF, które można wysłać na pamięć USB lub przez e-mail

Aplikacje

 • Oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych
 • Bezpośrednie oznaczanie ilościowe białek (UV 280 nm)
 • Pomiar mikroobjętościowy z użyciem µCuvette G1.0 w przypadku próbek o wysokim stężeniu
 • Pomiar wzrostu baterii (OD 600)
 • Testy kolorymetryczne do oznaczania ilościowego białek, np. BCA, Bradford, Lowry
 • Analiza FOI (gęstości znakowania) barwionych biocząsteczek (kwasów nukleinowych i białek)
 • Możliwość dowolnego wyboru długości fali, np. 340 nm: eksperymenty z użyciem NADPH lub NAPH, 405 nm: eksperymenty z użyciem para-nitrofenolu, 420 nm: eksperymenty z użyciem orto-nitrofenolu, 490 nm: kolorymetryczne oznaczanie fruktozy, 490 nm: test punktu końcowego cytotoksyczności
 • Pomiar przenikania
Eppendorf BioSpectrometer® basic
Video: Eppendorf BioSpectrometer® basic – Film – University of East London

Produkty, które mogą Cię zainteresować