Eppendorf ThermoTop®

Image – ThermoTop total
Image – ThermoTop group of SmartBlocks
Eppendorf ThermoMixer C with ThemoTop for enhanced temperature accuracy and less condensation within sample tubes
Image – TheroStat  total ThermoTop
Image – Eppendorf ThermoStat C with ThermoTop
Eppendorf ThermoMixer C with ThermoTop for safe sample incubation
Eppendorf ThermoMixer C with SmartBlock for sample incubation and_ThermoTop to avoid condensation within sample tube
Image – ThermoTop total
Image – ThermoTop group of SmartBlocks
Eppendorf ThermoMixer C with ThemoTop for enhanced temperature accuracy and less condensation within sample tubes
Image – TheroStat  total ThermoTop
Image – Eppendorf ThermoStat C with ThermoTop
Eppendorf ThermoMixer C with ThermoTop for safe sample incubation
Eppendorf ThermoMixer C with SmartBlock for sample incubation and_ThermoTop to avoid condensation within sample tube
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®
Eppendorf ThermoTop®

Osiągasz niejednorodne wyniki reakcji enzymatycznych po inkubacji w określonej temperaturze?
Ogrzewana pokrywa Eppendorf ThermoTop z technologią condens.protect zapobiega kondensacji na pokrywce i ściankach probówek. Jest kompatybilna z ThermoMixer C/ ThermoStat C zawierającymi płytki SmartBlock i probówki reakcyjne do 2 mL oraz ThermoMixer F 0.5/F1.5/F2.0/FP. Więcej informacji

Zamów
Cena katalogowa netto za sztukę
2.043.00 zł
(Cena brutto: 2.512.89 zł)
Twoja cena netto za sztukę
2.043.00 zł
(Cena brutto: 2.512.89 zł)

Informacje o produkcie

Masz już dosyć kondensatu formującego się w probówkach?
Postanowiliśmy zastosować w Eppendorf ThermoMixer® rozwiązanie typowe dla cyklerów do PCR, czyli ogrzewaną pokrywę, i w rezultacie uzyskaliśmy Eppendorf ThermoTop. Wyjątkowa technologia Eppendorf condens.protect® skutecznie zapobiega zbieraniu się kondensatu na pokrywce probówki – stężenie próbki jest identyczne przez cały czas inkubacji. Oprócz tego dodatkowo zwiększyliśmy jednolitość temperatury. Dzięki optymalnym warunkom reakcji uzyskasz teraz optymalne wyniki.
Idealna ochrona małych objętości przed kondensacją: Eppendorf ThermoTop z condens.protect technology zapobiega kondensacji na pokrywce i ściankach probówki. Jest kompatybilna z ThermoMixer C/ ThermoStat C zawierającymi płytki SmartBlock i probówki do 2 mL
oraz ThermoMixer F 0.5/F1.5/F2.0/FP.

Co się dzieje wewnątrz probówki?


Jeśli nie korzysta się z ogrzewanej pokrywy, cząsteczki rozpuszczalnika odparowują do fazy gazowej podczas ogrzewania próbki, a następnie skraplają się na chłodniejszej powierzchni pokrywki i ścianek pojemnika. Powoduje to zmniejszenie objętości próbki z jednoczesnym wzrostem jej stężenia (rys. A).
Taka zmiana warunków może mieć wpływ na bardziej wrażliwe reakcje. W przypadku próbek o bardzo małej objętości, proces kondensacji może spowodować, że objętość próbki pozostała w probówce reakcyjnej będzie tak mała, że nie da się jej mieszać. W takich warunkach reakcja biochemiczna nie będzie ani optymalna ani odtwarzalna.
W przypadku użycia Eppendorf ThermoTop powierzchnia pokrywki probówki oraz górnej części ścianek jest ogrzewana, co skutecznie zapobiega kondensacji.
Dzięki temu stężenie próbki jest stałe, warunki reakcji są ściśle przestrzegane i zwiększona jest odtwarzalność eksperymentów (rys. B).

Eppendorf ThermoTop®

Jak to działa?


ThermoTop wyróżnia się dzięki łatwej i bezprzewodowej obsłudze, a także możliwości automatycznej pracy i rozpoznawania. Urządzenie wykrywa ją natychmiast po zamocowaniu dzięki sygnałom indukcyjnym, a następnie uruchamiana jest termoregulacja. Temperatura dostosowuje się optymalnie do temperatury testowej, w związku z czym nie działa negatywnie na próbkę. Nie ma warunków do osadzania się skroplonej pary wodnej.

Eppendorf ThermoTop®

Gdzie można jej użyć?


ThermoTop jest kompatybilna z ThermoMixer C, ThermoStat C, ThermoMixer F0.5/ F1.5/ F2.0 i ThermoMixer FP. W połączeniu z ThermoMixer C i ThermoStat C, ThermoTop można używać do pracy z termoblokami, płytkami i probówkami laboratoryjnymi o objętości do 2 mL. Kompatybilne termobloki są oznaczone symbolem condens.protect .

Eppendorf ThermoTop®

Cechy

  • Skuteczne i niezawodne zapobieganie kondensacji zwiększa bezpieczeństwo ogrzewania próbek
  • Dzięki stałym warunkom reakcji uzyskasz optymalną wydajność enzymów w swoich próbkach
  • Wygodna obsługa bezprzewodowa z funkcją automatycznego rozpoznawania
  • Nadaje się do użycia z Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, a także Eppendorf ThermoMixer C i z Eppendorf ThermoStat C z Eppendorf SmartBlocks 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, płytek, PCR 96 i PCR 384 (nie w połączeniu z Eppendorf Transfer Rack lub SmartExtender)
Eppendorf ThermoTop®
Video: Eppendorf ThermoTop® – Film – ThermoTop
Eppendorf ThermoTop®
Video: Eppendorf ThermoTop® – Film – The Eppendorf - Reliable experiments by condens.protect®
Eppendorf ThermoTop®
Video: Eppendorf ThermoTop® – Film – Multiple Talent

Produkty, które mogą Cię zainteresować