Eppendorf TrackIT

Eppendorf TrackIT
Eppendorf TrackIT
Eppendorf TrackIT

Zarządzaj swoimi pipetami Eppendorf za pomocą Eppendorf TrackIt. Możesz w jednej chwili sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące każdej pipety bez szukania jej po całym laboratorium. Pipety Eppendorf mają wbudowany chip, którego zawartość można odczytywać i edytować za pomocą czytnika TrackIt. Wszystkie informacje są przechowywane w oprogramowaniu TrackIt i mogą być automatycznie przenoszone do bazy danych Twojego laboratorium. Więcej informacji

Zamów
Cena katalogowa netto za sztukę
2.176.00 zł
(Cena brutto: 2.676.48 zł)
Twoja cena netto za sztukę
2.176.00 zł
(Cena brutto: 2.676.48 zł)

Informacje o produkcie

Aby zwiększyć zakres wykorzystania Twojej pipety firma Eppendorf oferuje system Eppendorf TrackIT. Zawiera on czytnik RFID i oprogramowanie umożliwiające skanowanie danych zawartych w chipach RFID umieszczonych w urządzeniach do pracy z cieczami, a następnie ich zapis do bazy danych, którą w każdej chwili można przeglądać.

Cechy

  • Jednoznaczna identyfikacja urządzenia: prawie każde urządzenie do pracy z cieczami jest wyposażone w chip RFID, zawierający wszelkie istotne informacje na jego temat, takie jak numer seryjny, dozowana objętość, regulacja fabryczna itp. Te dane jednoznacznie identyfikują pipetę i nie mogą być zmieniane ani usuwane
  • Łatwa dokumentacja zawierająca informacje identyfikujące użytkownika
  • Oprogramowanie Eppendorf TrackIT umożliwia eksport informacji w kilku formatach (HTML, XML i CVS), co pozwala na jego integrację z posiadanym już oprogramowaniem, takim jak elektroniczny notatnik laboratoryjny lub LIMS (system zarządzania informacjami w laboratorium)

Aplikacje

  • Identyfikacja urządzenia
  • Możliwość identyfikacji przyrządów używanych w doświadczeniu
  • Personalizacja urządzenia
  • Wydruk dokumentacji zawierający wszystkie istotne dane dotyczące urządzenia
  • Umożliwia dokumentację wszystkich istotnych informacji dotyczących urządzenia
  • Dokumentacja historii serwisowej
Eppendorf TrackIT
Video: Eppendorf TrackIT – Film – The New Legend