epT.I.P.S.® LoRetention

epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
epT.I.P.S.® LoRetention
play epT.I.P.S.® LoRetention

"Pearl Effect" - Maksymalny odzysk próbki i odtwarzalność wyników dzięki epT.I.P.S. LoRetention i ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - brak utraty próbki, zmniejszone koszty, lepsze wyniki Więcej informacji

Zamów
Cena katalogowa netto za sztukę
357.00 zł
(Cena brutto: 439.11 zł)
Twoja cena netto za sztukę
357.00 zł
(Cena brutto: 439.11 zł)
Cena katalogowa netto za sztukę
341.00 zł
(Cena brutto: 419.43 zł)
Twoja cena netto za sztukę
341.00 zł
(Cena brutto: 419.43 zł)
Cena katalogowa netto za sztukę
322.00 zł
(Cena brutto: 396.06 zł)
Twoja cena netto za sztukę
322.00 zł
(Cena brutto: 396.06 zł)
więcej (15)

Informacje o produkcie

Końcówki do pipet epT.I.P.S. LoRetention oraz końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention z filtrem nadają się szczególnie dobrze do próbek zawierających detergenty. Detergenty i ich roztwory wykazują zmniejszone napięcie powierzchniowe. Powoduje to zjawisko nazywane "zwilżaniem”: Część cieczy przywiera do ścianek końcówki i nie da się jej wydostać na zewnątrz. Niewidoczna warstewka pozostająca w standardowych końcówkach zawiera znaczne ilości cennego materiału z próbki, który następnie zostaje wyrzucony razem z końcówką.
Szczególnie w przypadku wrażliwych reakcji PCR i real-time PCR, a także przygotowywania bibliotek do NGS, powierzchnie o zmniejszonym przyleganiu mogą poprawiać odtwarzalność wyników i redukować straty kosztownych reagentów.
Właściwości zapewniające zmniejszone przyleganie do końcówek epT.I.P.S. LoRetention oraz końcówek z filtrem ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention zostały uzyskane dzięki ultra hydrofobowej i niezwykle jednorodnej powierzchni. Ten efekt jest osiągany dzięki innowacyjnej obróbce na poziomie molekularnym – technologii „Pearl Effect”. Wszystkie końcówki są niepowlekane, wolne od domieszek i nie zawierają żadnych substancji, które mogłyby zostać wymyte do próbki. Ciecze zawierające detergenty po prostu spływają po ściankach, dzięki czemu prawie nic nie pozostaje w końcówce. Te znakomite właściwości materiału zapewniają maksymalny odzysk próbki, co pozwala ograniczyć koszty operacyjne i zwiększa odtwarzalność wyników.

Maksimum odtwarzalności dzięki epT.I.P.S. LoRetention i ep Dualfilter T.I.P.S LoRetention


Szczególnie w przypadku wrażliwych procedur PCR i real-time PCR powierzchnie zmniejszające przyleganie mogą zwiększać odtwarzalność wyników i znacząco redukować koszt drogich reagentów – w zależności od roztworu reagenta aż do 5 %!

Różnorodne zastosowania


Końcówki do pipet epT.I.P.S. LoRetention nadają się idealnie do pracy z próbkami zawierającymi detergenty:

› Przygotowywanie roztworów enzymów i mastermiksów do PCR i real-time PCR
› Izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek
› Trawienie restrykcyjne i ligacja
› Pipetowanie drabinek DNA podczas elektroforezy żelowej

Wysoka jakość i czystość produktów Eppendorf to standard.

Nie trzeba chyba dodawać, że końcówki epT.I.P.S. LoRetention and ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention wykazują wszystkie wysoko cenione właściwości dobrze znanych końcówek Eppendorf epT.I.P.S. Wytwarzane są w ramach wysoce precyzyjnych procesów produkcyjnych, mogą być autoklawowane i wykazują wysoką odporność chemiczną. Taka sama jakość firmy Eppendorf jest również dostępna w stopniu czystości PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR). Aby uzyskać najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniami, można użyć końcówek epT.I.P.S. LoRetention dostępnych w wersji ep Dualfilter T.I.P.S.

epT.I.P.S.® LoRetention

Maksymalna odtwarzalność dzięki epT.I.P.S. LoRetention i ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - Redukuj koszty, zwiększaj odtwarzalność.

Szczególnie w przypadku wrażliwych procedur PCR i real–time PCR zastosowanie powierzchni ograniczających przyleganie potrafi zwiększyć odtwarzalność i znacząco zredukować koszty powodowane przez utratę cennych odczynników - w zależności od roztworu odczynnika, oszczędność może wynosić nawet 5 %!
Końcówki do pipet epT.I.P.S. LoRetention nadają się idealnie do wszystkich zastosowań, w których używane są próbki zawierające detergenty:

› Przygotowywanie roztworów enzymów i mastermiksów do PCR i real-time PCR
› Izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek
› Trawienie restrykcyjne i ligacja
› Pipetowanie drabinek DNA podczas elektroforezy żelowej

Wydane przez nas Noty Aplikacyjne 218 i 192 zawierają szczegółowe wyniki porównania ilości cieczy pozostającej w końcówkach epT.I.P.S. LoRetention, standardowych końcówkach epT.I.P.S. oraz końcówkach zapewniających zmniejszone przyleganie, pochodzących od innych producentów, a także porównanie zdolności końcówek do zachowania swoich właściwości zmniejszających przyleganie po poddaniu ich działaniu rozpuszczalników i autoklawowaniu. Najlepsze wyniki obu analiz uzyskały końcówki epT.I.P.S. LoRetention, wykazując najmniejszą ilość pozostałej cieczy i najniższe odchylenie standardowe.

epT.I.P.S.® LoRetention

Cechy

 • Wysoce jednorodna powierzchnia zapewniająca maksymalną powtarzalność
 • Silnie hydrofobowa powierzchnia zapewniająca jak najmniejszą utratę próbki
 • Znacznie mniejsze wytwarzanie piany podczas pipetowania
 • Wyjątkowa odporność chemiczna
 • Dostępne w stopniu czystości PCR clean i Eppendorf Quality
 • Dostępne również w stopniu czystości ep Dualfilter T.I.P.S. i PCR clean/Sterile (sterylne i wolne od pirogenów)
 • Bez powlekania
 • Certyfikaty poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na: certificates homepage.

Aplikacje

 • Hodowla komórek (pożywki)
 • Genomika: PCR, RT-PCR, qPCR i wszystkie inne rodzaje PCR
 • Reakcje enzymatyczne (trawienie restrykcyjne, ligacja)
 • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych
 • Elektroforeza żelowa (np. gotowe drabinki DNA) z użyciem popularnych detergentów: SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS
 • Proteomika (wszystkie rodzaje badania białek)
 • Izolacja i oczyszczanie białek
 • Tworzenie bibliotek NGS
epT.I.P.S.® LoRetention
Video: epT.I.P.S.® LoRetention – Film – Eppendorf Consumables - behind the scenes!
play epT.I.P.S.® LoRetention
Video: epT.I.P.S.® LoRetention – Film – How it works

Produkty, które mogą Cię zainteresować