eLABJournal software

eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software
eLABJournal software

Zwiększ wydajność dokumentacji badań i śledzenia danych naukowych dzięki eLABJournal
Elektroniczny notatnik laboratoryjny eLABJournal to intuicyjne i elastyczne rozwiązanie do dokumentacji badań i śledzenia danych naukowych. Poprawia wydajność dokumentowania, organizowania, przeszukiwania i archiwizowania zbieranych danych. Dzięki darmowym rozszerzeniom do eLABJournal możesz dodawać funkcje do eLABJournal, tak aby uzyskać w pełni zintegrowany system do zarządzania informacjami w laboratorium.
Opracowany przez naukowców dla naukowców Więcej informacji

Zamów
więcej (12)

Informacje o produkcie

Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych to ważny problem dla organizacji planujących wdrożyć dostępny w sieci system do zarządzania magazynem i śledzenia próbek. Choć zalety rozwiązań dostępnych w chmurze są powszechnie znane, korzystanie z aplikacji w chmurze może się czasem kłócić ze ścisłą polityką bezpieczeństwa firmy. Bio-ITech BV, producent systemu do zarządzania magazynem i śledzenia próbek eLabInventory, rozumie te problemy i dlatego bezpieczeństwo zawsze stawia na pierwszym miejscu.
Bio-ITech funkcjonuje zgodnie ze ścisłymi wymogami normy ISO/IEC 27001:2013, aby zapewnić, że podejmowane są wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 posiadany przez Bio-ITech umożliwia organizacjom korzystanie z rozwiązania eLabJournal Cloud w zgodzie ze ścisłym politykami przedsiębiorstwa. Jeśli mimo to polityka Twojej firmy wyklucza korzystanie z usług w chmurze, oprogramowanie eLabJournal można również zainstalować w wersji eLabJournal Private Cloud i eLabJournal On-Premise .

eLABJournal offers an intuitive and flexible solution to manage all information in your lab. The all-in-one Electronic Lab Notebook (ELN) also includes modules for sample tracking and protocol management. eLABJournal improves efficiency when documenting, organizing, searching and archiving data, samples and protocols. The software is suitable for any lab ranging from small academic laboratories and start-up companies to large academic institutes and globally operating companies. Designed by scientists for scientists.

Access your data from anywhere
The drawback of locally stored data is obvious: You have to be at that specific office or lab computer to check out your data. Or even enter the lab to have a look in your classic paper-based lab notebook. In contrast to these limitations, eLABJournal is a web-based ELN that allows you to access your data on any device, anytime, anywhere. You just need your access code. Mobile access is available through the eLABJournal mobile App (Android & iOS).

Improve your efficiency
Streamline your lab workflow by documenting and searching research data, tracking sample collections, managing protocols or SOPs, and centralizing lab supplies ordering. All kind of data can be collected in one database.

One solution to all your lab needs
eLABJournal is a fully integrated solution for data, sample, and protocol management in your lab.

Receive support from fellow scientists
By standard, the usage of eLABJournal is as intuitive as possible. Still, you may have a question here or there. Contact us. Our account managers all have a background in life science research. We understand the language of the lab and are happy to offer solutions to the problems you are facing.

Build effective teams
Collaborate and share data with your colleagues in the same lab, other departments, or even other organizations with a broad range of functionalities.

Be fully compliant
With eLABJournal your lab is able to comply to regulatory guidelines of ISO and work in accordance to Good Laboratory Practice (GLP). Experiments can be signed and counter-signed with electronic signatures to be locked for further modification in accordance with the FDA 21 CFR part 11 guidelines.

Worried about data security?


Data security is a concern to organizations that are looking to implement a web-based inventory and sample tracking system. Although the advantages of cloud solutions are widely acknowledged, the use of cloud applications sometimes conflicts with strict company security policies. Bio-ITech BV, the producer of the inventory and sample tracking system eLabInventory understands these concerns and therefore security always has been a top priority.
Bio-ITech works in accordance to the strict requirements of the ISO/IEC 27001:2013 standard to ensure that all the required measures are taken to ensure the safeguarding of your data.
The ISO/IEC 27001:2013 certification of Bio-ITech enables organisations to take the advantage of the eLabJournal Cloud solution while complying with strict company policies. Still, if your company policy excludes the use of any cloud vendor, eLabJournal is also available as the eLabJournal Private Cloud and the eLabJournal On-Premise installation. 

eLABJournal software

Documenting amplification data within your process?


DNA amplification is a common part in many protocols. The protocol used as well as results needs to be documented. Benefit from a convenient and intuitive data documentation combined with a state-of-the-art user interface of a Mastercycler X50.

eLABJournal software

Curious about the software handling?


Follow the different screens of eLABJournal to discover how easy the documentation of scientific workflows and results can be for you. In the next step, we reommend you to check out your personal 30-day-free-trial:

Visit www.eLABJournal.com

eLABJournal software

Cechy

  • Pełne możliwości konfiguracji umożliwiają dostosowanie do każdego rodzaju laboratorium
  • Możliwość przechowywania dowolnego rodzaju próbek, wycinków i materiałów zapewnia dużą elastyczność
  • Może działać na dowolnym urządzeniu, dostarczane w chmurze lub lokalnie
  • Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia obsługę dzięki możliwości wizualnego przeglądania magazynu
  • Nanoszenie i skanowanie kodów kreskowych w celu zwiększenia wydajności pracy
  • Import/eksport do innych formatów zapewnia elastyczność danych
  • Śledzenie i wyszukiwanie na potrzeby ścieżki audytu
  • Zgodność z GLP (21 CFR part 11) zapewnia bezpieczeństwo dokumentacji

Produkty, które mogą Cię zainteresować